معرفی و اهداف

درباره تک تور
_

معرفی

_

با توجه به تاکیدات فراوانی که در خصوص توسعه فناوری و حرکت در مرزهای دانش در کشور دیده می‌شود اهمیت تبادلات مبتنی بر همکاری‌های داخلی فناورانه از سوی متولیان امر و نیز نهادهای مرتبط دانشگاهی در جهت تکمیل دانش فنی و هم‌افزایی در حوزه فناوری موضوعی ضروری به نظر می‌رسد.
تورهای فناوری از موثرترین برنامه ها در راستای توسعه فناوری محسوب می‌شوند که اهدافی از قبیل؛ شناسایی توانمندی‌های فناورانه داخلی، بررسی زمینه‌های عرضه و تقاضای فناوری، تکمیل دانش فنی و اهدافی از این دست را دنبال می‌کنند.
سفرهای علمی علاقمندان به فناوری، فناوران و فعالان کسب‌ و ‌کار حوزه فناوری سبب تعامل مستقیم، حضور در محیط و درک بهتر شرایط و ویژگی های فناوری فی مابین عرضه و تقاضای تکنولوژی های موجود می‌شود.

اهداف تک تور
_

اهداف

_
  • آشنایی با توانمندی های علمی و فناوری کشور
  • آشنایی با اهداف، سیاست ها و حمایت های حوزه علم و فناوری
  • ایجاد و تقویت روحیه امید و خودباوری در جامعه به ویژه در میان نسل جوان و دانشجویان
  • جذب مشارکت سازمان ها و نهادها در برگزاری تورهای علمی امیدبخش
  • ایجاد بستر مناسب تعامل میان دانشجویان و اساتید با فناوران صنایع و شرکت های فناور
  • ایجاد انگیزه در دانشجویان برای ورود به حوزه فناوری و تبدیل علم به عمل
  • ترویج و توسعه ملموس فناوری
  • مشاهده و معرفی دستاوردهای کشور در حوزه‌ های مختلف علوم و فناوری